0932.096.328

Celadon City

Thi công Celadon City
Vị trí: quận Tân Phú, TP.HCM
Quy mô dự án: 93,01 ha, 6 block, 16 tầng, 2.200 căn hộ.
Chủ đầu tư: Gamuda Land
Hạng mục thi công: Chống thấm, cung cấp vữa keo dán gạch và các phụ gia khác