0932.096.328

Topaz Twins Biên Hòa

Topaz Twins Biên Hòa
Vị trí: Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa – Đồng Nai
Quy mô dự án: 2 tháp 18 tầng với hơn 600 căn hộ.
Chủ đầu tư: Berjaya – D2D – Malaysia
Hạng mục thi công: Chống thấm và cung cấp các phụ gia xây dựng